LUCHTDICHTHEIDSBEPALING WONING (BLOWERDOORTEST)

blowerdoortest

luchtdichtheidsbepaling woning (blowerdoortest)

De mate van luchtdoorlatenheid heeft een groot aandeel in het totale warmteverlies van je woning. Elke liter luchtlekkage kost circa 1 m³ gas per jaar. Luchtdichtheid kunnen we precies meten. Door tegelijk infraroodopnames te maken wordt zichtbaar gemaakt waar de grootste verliezen optreden.

Met een blowerdoortest of luchtdichtheidsbepaling meten en berekenen we de qv;10-waarde van je woning. Dit is een maat voor de hoeveelheid (warme) lucht die er ontsnapt − of (koude) lucht er binnendringt − door de buitenschil van het pand. De qv;10-waarde is bij nieuwbouw belangrijk om al voor de oplevering vast te stellen of het pand voldoet aan de wettelijk voorgeschreven luchtdichtheidsnorm. Bij renovatie is de qv;10-waarde belangrijk om goed te kunnen beslissen over energiebesparende aanpassingen, bijvoorbeeld kierdichting, isolatie of ventilatie.

Wat kun je verwachten?

 • Onafhankelijk advies;
 • Bezoek aan huis;
 • Schriftelijke samenvatting van de test;
 • Advies over maatregelen.

hoe wordt de test uitgevoerd?

Tijdens de blowerdoortest, sluiten we alle ramen, deuren en ventilatieopeningen. We vervangen tijdelijk één deur door een zogenoemde blowerdoor. Hierin zit een ventilator en computergestuurde meetapparatuur voor luchtstroming. De ventilator zorgt voor een over- of onderdruk in het pand. De apparatuur meet de hoeveelheid ontsnappende of juist binnendringende lucht en berekent de exacte qv10-waarde. Tochtkieren en -gaten worden aangetoond omdat er een relatief grote onderdruk in de woning wordt gecreëerd. Tocht wordt opgespoord door aansluitingen langs leidingdoorvoeren (meterkast, toilet, warmtepomp, afzuiging keuken), kozijnen, dakramen, en doorvoeren door het dak (ventilatie, rookgas, leidingen voor PV en zonneboilerinstallaties) handmatig langs te lopen. De luchtlekken kunnen eventueel worden vastgelegd met behulp van een aanvullend thermografisch onderzoek.

WAT KOST HET en hoe lang duurt het?

De kosten bedragen € 78,65 per uur (incl. BTW) . U krijgt vooraf een prijsopgave. De gemiddelde meting duurt ongeveer 4 uur. De uitwerking van de meting duurt 2 uur.

VOORWAaRdEN VOOR het uiTvoeren?

 • Ventilatieroosters moeten tijdens de meting worden dichtgezet en daarom bereikbaar zijn en goed bedienbaar zijn.
 • Tijdens de meting moet het relatief windstil zijn. Tijdens een winderige dag kan de meting niet worden uitgevoerd.
 • Tijdens de meting moet de woning geheel tot beschikking staan van de inspecteur van 033 energie. Het is niet mogelijk dat mensen tijdens de meting in- en uit de woning lopen.
 • Indien de blowerdoortest wordt gecombineerd met thermografische opnamen, dient het temperatuurverschil tussen binnen en buiten minimaal 10 graden te bedragen.

Wat zit niet inbegrepen?

 • Berekeningen van energiebesparing of terugverdientijd;
 • Kostenindicatie van maatregelen;
 • Bouwfysische berekeningen;
 • Uitgebreid installatieadvies.

Indien gewenst kun je hier aanvullend advies voor krijgen: zie technisch NOM-advies.

Wil je meer informatie? Bel dan 06-30 04 17 61 of vul onderstaand formulier in: