VENTILATIE

033energieloket

Goed ventileren is nodig voor je gezondheid. Toch gebeurt dit vaak onvoldoende. 1 op de 10 woningen heeft schimmel, bijna de helft bevat tabaksrook en in veel huizen is binnen meer fijnstof aanwezig dan buiten. In heel veel gevallen kan ventilatie beter.

VEntileren gaat niet vanzelf

Vroeger ging luchtverversing in huis vanzelf, via naden en kieren. Maar in moderne kierdichte huizen gebeurt dat niet en is andere ventilatie nodig. Vuile lucht moet het huis uit en schone lucht moet aangevoerd worden. Vervuilde lucht in huis versterkt allergieën, luchtwegproblemen en irritatie van slijmvliezen, zeker bij ouderen en mensen die al ziek zijn. Ventilatie zorgt voor minder vuile lucht in huis; helemaal te voorkomen is vervuiling niet.

Ventilatie kost wat energie, maar het is geen verspilling: het is hard nodig voor je gezondheid.

Energiezuinig ventileren

Door het ventileren verlaat warme lucht het huis en frisse buitenlucht komt daarvoor in de plaats. Ventilatie kost daarom altijd energie, want er verdwijnt warmte uit de woning. Goed ventileren is echter heel belangrijk voor je gezondheid en daarom geen energieverspilling.

Door slim te ventileren kun je stappen zetten om het energieverlies zo klein mogelijk houden. Welke stappen dat zijn hangt af van het soort ventilatie in jouw huis: natuurlijke ventilatie, mechanische afvoer of balansventilatie.

vocht en vervuiling pak je aan bij de bron

Vochtproblemen in huis tegengaan begint bij het voorkomen dat vocht in de woning terechtkomt. Hang wasgoed bij mooi weer buiten te drogen. Maak na het douchen de wanden en de vloer droog, en laat bij het schoonmaken oppervlakken niet te nat achter. Kook met de deksels op de pannen, dat scheelt damp.

Ventileer ook bij vochtig weer, buitenlucht is over het algemeen schoner en droger, ook als het buiten vochtig is.

Ook aanpassingen aan de woning kunnen helpen om vocht en ophoping van schadelijke stoffen tegen te gaan:

Zorg dat je kamers kunt afsluiten, om tocht tijdens het luchten te voorkomen. Dat geldt zeker voor de keuken en badkamer. Let wel op dat de lucht voor gewone ventilatie wél ongehinderd door het huis kan stromen, bijvoorbeeld via spleten onder de binnendeuren of door roosters in binnendeuren of -muren.

Zorg voor goede woningisolatie. Dat voorkomt koude oppervlakken waarop vocht kan condenseren.

Ventileer de kruipruimte en plaats folie voor vochtdichte afsluiting van de bodem; sluit de beganegrondvloer af. Dan hopen schadelijke stoffen en vocht minder op in de kruipruimte en komen ze moeilijker van daaruit naar de woning.

Laat ernstige vochtdoorslag of lekkages snel repareren. Dat vermindert vochtproblemen zoals schimmel en materiaalrot.

(Bron: MilieuCentraal)