HAMERSHOF

Hamershof

WONINGEN HAMERSHOF WORDEN DUURZAAM GERENOVEERD

Door een garantstelling van de gemeente Leusden en de provincie Utrecht kan binnenkort van start worden gegaan met de renovatie van 97 woningen op de Hamershof naar zogenaamde Nul-Op-De-Meter woningen. Dit houdt in dat eigenaren duurzame maatregelen gaan nemen om hun energierekening te minimaliseren.

Het appartementencomplex dateert van begin jaren ’70 en heeft een energielabel E/F. De Vereniging van Eigenaren wil de woningen binnen de noodzakelijke renovatie opschalen naar Nul-Op-de-Meter (NOM). Bij een NOM-woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd. In dit geval zal dat onder andere gebeuren door een verbeterde isolatie en het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen.

garantstelling

Het project loopt al enige tijd, onder andere omdat de VvE geen financiering van banken krijgt zonder overheidsgarantie. Omdat er nog geen landelijk borgstellingsinstituut beschikbaar is, is aan de gemeente Leusden en de provincie Utrecht daarom gevraagd een garantstelling af te geven. Het gaat om een garantstelling op een lening van € 3,4 miljoen via de Bank Nederlandse Gemeenten waarvoor gemeente en provincie allebei voor de helft garant staan.

De verbouwing is onderdeel van het project Hart van Leusden. In dit project, waarvoor wethouder Albert Dragt verantwoordelijk is, wordt gewerkt aan een toekomstbestendig centrum. In samenwerking met wethouder Erik van Beurden (Duurzaamheid) wordt ook gewerkt aan de verduurzaming van woningen. Wethouder Dragt: “De bewoners leveren met de renovatie een belangrijk aandeel in dit project. Daarnaast draagt de verduurzaming bij aan de energietransitie.” Wethouder Erik van Beurden benadrukt dat laatste: “Zo dragen we bij aan het doel om in 2040 energieneutraal te zijn, en zo de doelen van het energieakkoord en de Duurzame Agenda te behalen.” Lees ook de reactie van Jan Costa van Bloemendal Bouw die als Leusdense bouwer al ruim drie jaar is betrokken bij het project Hamershof.

“Een unieke situatie,” aldus wethouder Dragt. “De gemeente en de provincie staan nu samen garant voor de renovatie. Hopelijk kunnen we deze garanties als gemeenten in de toekomst samen met de provincie en Economic Board Utrecht verstrekken vanuit een regionaal of provinciaal waarborgfonds.”

Bron: https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuwsberichten

Aan die garantstelling zijn een aantal voorwaarden gesteld. De belangrijkste voorwaarden zijn:

- Het onderhoud voor de technische installatie moet collectief worden afgesloten om de correcte werking (nul op de meter) te garanderen.
- De technische installatie moet zijn eigen werking kunnen controleren.
- De VVE is bereid zich te laten ondersteunen door de gemeente en/of de provincie bij het toetsen en opstellen van contracten.
- De financiering wordt op termijn overgenomen door een nog op te richten fonds voor gebouwgebonden financieringen.