Energielabel verandert in 2021

Het energielabel verandert vanaf 1 januari 2021

Iedere woning heeft bij de verkoop een definitief energielabel nodig. Tot het einde van het jaar is deze gemakkelijk online aan te vragen, maar vanaf 1 januari 2021 gaat dit veranderen. Er komt vanaf volgend jaar namelijk een energieadviseur aan te pas die beoordeelt welk energielabel er bij jouw woning past? Lees verder..

Deel ons bericht via Social Media:

Greenworks Academy

VOLG DE GREENWORKS ACADEMY WEBINARS VOOR BOUWPROFFESIONALS OVER ACTUELE THEMA'S OP GEBIED VAN BOUW EN INSTALLATIE!

De Greenworks Academy komt dit najaar naar jou toe met een nieuwe reeks webinars
Ook in tijden dat wij elkaar niet fysiek kunnen treffen in onze Academy’s blijft de Greenworks Academy faciliteren in kennisoverdracht. Wij vinden het belangrijk om kennis te kunnen blijven delen samen met onze Greenworks partners.

Lees meer

Deel ons bericht via Social Media:

033Energie richt een VvE bedrijvencoöperatie op

Het project met website www.duurzame-vve.nl, VvE platform, de advies- en ontwerpfaciliteiten van Henk Seinen en Jan Nieuwveld is nu aangevuld met zes bouwers die straks voor een excellente uitvoering moeten zorgen. Herman begeleidt de stapsgewijze implementatie. Tijdens ons eindcongres op 26 november presenteert deze coöperatie zich aan de buitenwereld. Welkom Heilijgers, Wits, Mens-Zeist, Bloemendal bouw, van Lochem en Van Wijk.

Lees meer

Deel ons bericht via Social Media:

SEEH Subsidiebedragen verhoogd

Om particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) tegemoet te komen in deze onzekere tijden besloot minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de subsidiebedragen tijdelijk te verhogen voor beide regelingen van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

Lees meer

Deel ons bericht via Social Media:

Rendement zonnecellen volop in ontwikkeling

Welke zonnecel levert straks het hoogste rendement? Experts geven de door het Japanse Panasonic  ontwikkelde heterojunction-technologie (HIT) de meeste kans van slagen. Panasonic, ruim 22 jaar de fabrikant van krachtig presterende HIT-modules, biedt als een van de weinige spelers al modules met heterojunction-cellen aan en zet consequent op deze technologie in. Het legt nu voor het eerst uit hoe dit hogere rendement wordt bereikt en welk doel het voor ogen heeft met de celontwikkeling.

Lees verder

Deel ons bericht via Social Media:

Warmtebedrijf Rotterdam in problemen

Het Wamtebedrijf Rotterdam verkeert in financiële moeilijkheden doordat de aanleg  van een nieuwe hoofdleiding niet door gaat. Het bedrijf had zijn hoop gevestigd op deze zogenaamde Leiding over Oost. Na de zomer zullen de verschillende toekomstscenario’s worden besproken. Stoppen is één van de opties.

Lees verder

Deel ons bericht via Social Media:

Klimaatakkoord

Eind juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord. Inmiddels is het Klimaatakkoord ook in het parlement behandeld en kan de uitvoering starten. Daarbij is de actieve steun van zo veel mogelijk partijen van groot belang, vindt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

Lees verder

Deel ons bericht via Social Media: