Historie en onderzoek

Aanleiding en team

De historie van het pand is leidend en inspiratie voor het ontwerp.

Januari 2016
Denderondologisch onderzoek is gereed. De oudste balken dateren uit 1399.

Maart-April 2016
Bouwhistorisch Onderzoek

Hieronder zijn de voor de restauratie naar NOMM belangrijke punten uit het bouwhistorisch onderzoek uitgelicht.

Het pand is door de jaren heen ingrijpend veranderd. Bij voorbeeld is het pand tussentijds gesplitst in twee panden en is het pand in de 19e eeuw in lengte ingekort. Ook de datering van de houten balken uit verschillende eeuwen (van 1399 en rond 1521) wijzen op hergebruik en/of verschillende aanpassingen. De oudste kern van het pand schijnt uit het begin van de 16e eeuw te dateren terwijl de voorgevel pas in de 19e eeuw is gebouwd.

De bewoningsgeschiedenis bewijst het gebruik van het dubbelpand vanaf de 17e en 18e eeuw. De twee voordeuren aan de Krommestraat zijn er nog steeds en wij zullen deze ook handhaven om de geschiedenis levendig te houden.

Oudste foto’s van het pand dateren van rond 1910. De toen aanwezige luiken en roedeverdeling in de schuiframen gaan wij terugbrengen met de restauratie. Het raamhout is in de 20e eeuw vervangen, de kozijnen niet. De oorspronkelijke dakkapel aan de voorzijde had luiken en een hijsbalk onder het zadeldak, wat nu een plat dak is. Wij zullen de oude situatie herstellen.

Rond 1925 en in 1949 zijn dakkapellen op het dakvlak aan de tuinzijde geplaatst. Deze zullen wij handhaven.

Uit een plattegrond van 1962 blijkt dat er toen een winkel met kantoor, werkplaats en een aanbouw met een zagerij en houtwerkplaats gezeten heeft.

De kozijnen en ramen in de achtergevel stammen uit de vroege 20e eeuw. Vooral op de begane grond zijn veel sporen van wijzigingen in de gevelopeningen te zien. De oorspronkelijke indeling is niet meer af te lezen.

De mogelijk nog 16e-eeuwse zijgevel aan de Marktsteeg is anderhalve steens tot 60cm dik. In deze gevel bevinden zich (deels hergebruikte) stenen uit verschillende eeuwen, waaronder Kloostermoppen en oranje en gele Ijsselstenen. Deze mooie ‘geveltekening’ willen wij zichtbaar houden. De steeggevel wordt dus aan de buitenkant niet weer gestuukt – hooguit de plint.

In deze gevel zijn na het weghalen van het stuukwerk tevens twee dichtgemetselde vensters ter voorschijn gekomen: een bolkozijn waardoor daglicht op de spiltrap terecht kwam en een venster in het achterhuis. Beide ramen zullen wij herstellen inclusief de trap erachter.

Aan de binnenzijde van de steegmuur in het achterhuis is op de begane grond en op de verdieping een stookplaats met rookkanaal zichtbaar. Deze zullen wij weer in gebruik stellen en integreren in het interieurontwerp.

De kelders onder het voorhuis – waaronder ook een tongewelf – zullen wij herstellen en een nieuwe functie geven. Deels zitten zij vol puin en moeten zij uitgegraven worden.

Het schilddak is een grote open ruimte die gedragen wordt door 3 spanten. De oorspronkelijk aanwezige rondhouten sporen zijn in de 20e eeuw grotendeels vervangen door hergebruikte vierkante balken van vuren- en eikenhout. Door de rondhouten sporen terug te plaatsen brengen wij het oude aanzicht van de kap terug.

April 2016
Statusaanvraag ‘gemeentelijk monument’ is ingediend door de gemeente Amersfoort.

Juli 2016
Leerpunt: maak niet eerst een plan en doe dan de onderzoeken, maar trek plan en onderzoek parallel aan elkaar zodat de resultaten uit de onderzoeken, de blootgelegde historie zeg maar, je ontwerp kunnen inspireren.

Oktober 2016
Het pand Krommestraat 32-34 krijgt de status ‘gemeentelijk monument’.

Wilt u meer informatie of een modelwoning bezoeken?

Vul onderstaand formulier in, dan nemen we snel contact met u op.