PROJECTEN 033ENERGIE

VvE Hamershof

praktische Visie op verduurzaming

Onze praktische visie op de verduurzaming van de  gebouwde omgeving wordt weergegeven in dit interview met voorzitter van 033Energie, Herman Schotman (Engelstalig).

********************

Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van 033Energie, Herman Schotman, werkt in opdracht van de regio Gooi en Vechtstreek aan de ontwikkeling en implementatie van een Energiedienstenbedrijf. Doel is een CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2050. Dat komt neer op de vergaande renovatie van 4.000 woningen per jaar naar aardgasloos of aardgasloos voorbereid.

Na inventarisatie van alle betrokken stakeholders worden hun rollen en taken optimaal op elkaar afgestemd en worden de activiteiten die efficiënter en effectiever centraal kunnen worden uitgevoerd in een Energiedienstenbedrijf (EDB) ondergebracht.

Het Energiedienstenbedrijf i.o (stichting) heeft een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van bouwers, installateurs, kennisinstituten, energiecoöperaties en financieel- en communicatie-experts en wordt half december 2020 officieel opgericht. De regiogemeenten en de provincie Noord-Holland ondersteunen het EDB met een driejarig subsidieprogramma. Inmiddels zijn de eerste projecten gestart. Energiecoöperaties zetten energiecoaches in, er is een grootschalige aanpak voor VvE’s en woningen vanaf 1995, een regionaal Duurzaam Bouwloket, een regionaal opleidingsprogramma voor bouwers en installateurs en een showroom voor huiseigenaren met technisch adviseurs.

Geïnteresseerd? Bel Herman Schotman. 06 25 06 76 02.

Interview met Herman Schotman over het Energiedienstenbedrijf in de Gooi en Eemlander

Interview HERMAN 20191221-REGIO-GHI-GHI006---HDC-1-205058_236771728

https://vimeo.com/466461942
Interview met Herman Schotman en wethouder Bart Heller van Hilversum in de eerste 15 minuten van de livestream

********************

‘One stop shop’ VvE project

033Energie heeft samen met Seinenergie en zes regionale bouwers een loket voor vergaande gasloze verduurzaming. Dat gaat van werving (www.duurzame-vve.nl ) en voorlichting via het VvE Platform en nieuwsbrief tot intake, prescan, maatwerkadvisering, ontwerp en uitvoering. Het loket werkt momenteel in de regio’s Eemland en Gooi en Vechtstreek en heeft een workflow van 140 VvE’s. Dit ‘one stop shop’ loket kan in iedere regio worden geïmplementeerd. De basismodules kunnen overal worden ingezet. Voor de regionale werkgelegenheid werken wij met lokale en regionale bouwers die we zelf opleiden. Seinenergie maakt onderdeel uit van Innovatieplatvorm Happy Balance en werkt aan technische en procesinnovaties samen met TNO, HU, Jaga, Saint Gobain e.a binnen TKI en MMIP ¾ programma’s.

Geïnteresseerd? Bel Jan Nieuwveld 06 45 30 64 50

********************

Tien referentiewoningen ‘aardgasvrij’ Schothorst-Zuid

De gemeente Amersfoort werkt samen met de wijkbewoners, woningcorporaties, Stedin, Bureau Over Morgen aan de ontwikkeling van een warmteplan voor het aardgasvrij maken van de wijk Schothorst-Zuid.

Als voorbereiding daarop hebben 033Energie en Klimaatmissie Nederland tien huiseigenaren geworven, geselecteerd en voor hen een ‘Persoonlijk Klimaatplan’ gemaakt voor het aardgasvrij renoveren van hun woning. De tien concepten zijn met de woningeigenaren besproken en de Persoonlijke Klimaatplannen zijn uitgereikt. Deze fase is afgerond.

Voor de tweede fase heeft de gemeente Amersfoort een concessie/uitvraag gedaan voor de langjarige financiering van tien grondgebonden woningen via een gebouwgebonden dienst. Dat hoeven niet bovenstaande tien woningen te zijn. Naar verwachting start dit project begin 2021.

********************

Aardgasloos renoveren woningen vanaf 1995 in Gooi en Vechtstreek

Klimaatmissie Nederland heeft opdracht gekregen om de propositie voor het aardgasloos/energieneutraal renoveren van woningen vanaf bouwjaar ’95 tot heden, in samenwerking met het Energiedienstenbedrijf, grootschalig uit te rollen in de regio Gooi en Vechtstreek.

Het project is gestart in een pilotwijk in Hilversum waar drie referentiewoningen worden opgemeten en een modelwoning wordt gerealiseerd. Tegelijkertijd wordt een participatie- communicatieplan gemaakt dat vanaf februari 2021 in deze wijk wordt uitgetest. Vanaf 1 maart tot 1 januari 2023 komen stapsgewijs alle jaren ’95 wijken in de regio Gooi en Vechtstreek aan de beurt.

What do you want to do ?

New mail